Pro reklamaci použijte tento formulář.

REKLAMAČNÍ LIST

Kupující:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Prodávající:

Maloobchod a velkoobchod Holata Tomáš ,Hejnice 622 ,46362 Liberec

Reklamované zboží:

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

Obsah balení při předání:

 

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):

a) oprava

b) výměna

c) sleva

d) odstoupení od smlouvy

 

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.

Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího: